Contacts

Công ty TNHH MTV Ứng dụng Công nghệ cao - Bộ Quốc phòng

Địa chỉ: Phố Hội Xá, P. Giang Biên, Q. Long Biên, Hà Nội.

Tel: 024 73002682

Fax: 024 7301 1304

Email: bizhitaco01@gmail.com; bizhitaco12@gmail.com


Your shopping cart is empty!