Contact Us

Our Location

HiTACO
HiTACO
BỘ QUỐC PHÒNG - CÔNG TY TNHH MTV ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO
Địa chỉ: Phố Hội Xá, Phường Giang Biên, Quận Long Biên, Hà Nội.
Telephone
024 36404861

Fax
024 36404855
Contact Us